Trẻ em là những triết gia bẩm sinh, đừng làm chúng sợ đặt câu hỏi

Trẻ em là những triết gia bẩm sinh, đừng làm chúng sợ đặt câu hỏiTriết học tưởng như chỉ một bộ môn dành cho bậc học giả cao niên trong những lớp áo toga, thế nhưng triết gia Isaiah Berlin lại cho rằng chính trẻ em lại là những triết gia bẩm sinh. Việc ta cần làm là phải lắng nghe những câu hỏi của các em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *