Tuabin thủy triều O2 đầu tiên

Công ty kỹ thuật Orbital Marine Power đã đưa tuabin thủy triều O2 đầu tiên của mình đến quần đảo Orkney của Scotland, nơi nó sẽ kết nối với lưới điện và cung cấp điện cho hàng nghìn ngôi nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *