Những tác phẩm điêu khắc động học do David C.Roy xây dựng này là một trong những tác phẩm có một không hai.

Những tác phẩm điêu khắc động học do David C.Roy xây dựng này là một trong những tác phẩm có một không hai.
David C. Roy, một nghệ sĩ tự học với nền tảng vật lý, đã xây dựng các tác phẩm điêu khắc động học bằng gỗ và lò xo trong khoảng 40 năm. Việc lên dây cót đơn giản có thể giúp các bộ phận chuyển động trong 48 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *