waoooooooooooooooo!!!

Hồi xưa, ad học thể dục toàn bị bắt chạy bền chục vòng, nhảy cóc quanh sân nên ghét thể dục vô cùng. Nếu mà được vừa học vừa chơi vui như này, chắc tiết nào cũng hăng hái quá 🤣🤣🤣 Còn bạn thì sao, kể về tiết học thể dục đáng nhớ nhất bên dưới nhé 👇

Dám nhờn với thầy à

 Phải có làm thì mới có ăn con nhé
  
Cuộc chiến của các vị vua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *