Bộ trò chơi 3D

Bộ trò chơi 3D
Trình khám phá: Bộ trò chơi 3D. Một bộ sưu tập của cơ khí, công cụ, hệ thống và tài sản để treo lên trò chơi mà không cần viết bất kỳ mã nào.
Nếu bạn thích Bộ công cụ trò chơi 2D, chúng tôi hiện đang mang đến cho bạn thế giới ba chiều của Ellen và sứ mệnh của mình để khám phá cảnh quan ngoài hành tinh không xác định, nơi chiếc tàu thả neo của cô ấy đã rơi xuống đất. Tải xuống dự án tại đâyhttps://assetstore.unity.com/packages/essentials/tutorial-projects/3d-game-kit-beta-115747?_ga=2.207204250.804834622.1536717397-659907597.1536596969
https://unity3d.com/learn/tutorials/s/3d-game-kit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *