Hơn chục năm trước thì không ai nghe gì mấy về vonfram ở Việt Nam.

About admin

Check Also

Một bộ phim đơn giản nhưng rất ý nghĩa

Một bộ phim đơn giản nhưng rất ý nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »