Chế độ chơi và chỉnh sửa

Chế độ chơi và chỉnh sửa
Đã kiểm tra với phiên bản: 2017.3
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Trong bài học đầu tiên này, bạn sẽ sử dụng chế độ Play của trình soạn thảo để thử nghiệm một trò chơi được tạo sẵn và chế độ Chỉnh sửa (không phát) để điều chỉnh nó.

Cách sử dụng Hướng dẫn tương tác này
Bài học này là một hướng dẫn tương tác và diễn ra hoàn toàn bên trong Unity Editor, để khởi chạy nó, chỉ cần truy cập vào khu vực ‘Tìm hiểu’ của Unity Hub (cửa sổ khởi chạy xuất hiện khi bạn mở Unity) như thể hiện trong hình bên dưới và nhấn nút ‘Tải xuống’ ở bên phải mô tả Bài học, thanh tiến trình sẽ xuất hiện khi nội dung được tải xuống.descriptionKhi nội dung đã sẵn sàng, nút ‘Tải xuống’ sẽ chuyển thành nút ‘Bắt đầu’. Nhấp vào ‘Bắt đầu’ để khởi chạy hướng dẫn tương tác và làm theo hướng dẫn bên trong bảng điều khiển Hướng dẫn –descriptionMỗi Hướng dẫn tương tác kết thúc và cung cấp cho bạn cơ hội để Lưu dự án của bạn hoặc Quên nó. Khi bạn đóng một hướng dẫn tương tác, bạn sẽ được trả về Trung tâm Unity nơi bạn có thể chọn một hướng dẫn khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *