Hướng dẫn tương tác

Hướng dẫn tương tác
Thực hiện các bước đầu tiên của bạn trong Unity … bên trong Unity! Hệ thống Hướng dẫn tương tác của chúng tôi là một bảng điều khiển bên trong Unity dạy bạn và trả lời khi bạn học. Những bài học giới thiệu này nhằm giúp bạn làm quen với các giao diện và khái niệm của Unity như đối tượng trò chơi và các thành phần. Bạn sẽ sửa chữa các phần của một trò chơi câu đố 3D trên xuống và giúp nhân vật của bạn thoát khỏi mỗi cấp độ, học phát triển Unity khi bạn đi.
Bài học giới thiệu1. Chế độ chơi và chỉnh sửa

2. Đối tượng và thành phần trò chơi

3. Tinh chỉnh các thành phần

4. Prefab điện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *