Hướng dẫn cuộn bóng

Hướng dẫn cuộn bóng
Tạo ra một trò chơi bóng lăn đơn giản mà dạy cho bạn nhiều nguyên tắc làm việc với Unity.
Trong bước đột phá đầu tiên của bạn vào phát triển Unity, tạo ra một trò chơi bóng lăn đơn giản mà dạy bạn nhiều nguyên tắc làm việc với các đối tượng trò chơi, các thành phần, Prefabs, vật lý và kịch bản. Không cần tải xuống nội dung.

Câu hỏi? Hỏi trong chuỗi diễn đàn chính thức tại đây.Giới thiệu
1. Giới thiệu về Roll-a-Ball

1. Môi trường và người chơi
1. Thiết lập trò chơi

2. Di chuyển Trình phát

2. Camera và khu vui chơi
1. Di chuyển Camera

2. Thiết lập khu vực chơi

3. Thu thập, chấm điểm và xây dựng trò chơi
1. Tạo đối tượng thu thập được

2. Thu thập các đối tượng Pick Up

3. Hiển thị Điểm và Văn bản

4. Xây dựng trò chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *