Các nhà nghiên cứu đang tạo ra ngọn lửa được điều khiển để hiểu xem lửa lan rộng ra như thế nào và làm thế nào để dập tắt những đám cháy đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *