Sơ đồ chân và kết nối của 1 số kiểu jack audio 3.5mm trên earphone hoặc headphone

1.Kết nối đường 3.5mm đến tai nghe và microphone thường gặp

2.Các loại đầu 3.5mm thường thấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *