Soi cấu tạo bên trong một số loại van nước thường được sử dụng trong cuộc sống

1.Van bi

2.Van bướm

3.Van cửa

4.Van một chiều

5.Van điện từ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *