Tìm hiểu cấu tạo bên trong của một cái tivi Samsung loại màn hình CRT tr…

1.Vị trí cuộn dây khử từ,đèn hình CRT,núm cao áp

2.Các cuộn lái tia quét ngang và cuộn lái tia quét dọc
3.Đế đèn hình
4.Biến áp cao áp,bộ dò kênh,các đầu vào AV
5.Tụ lọc nguồn DC
6.Vị trí các núm chỉnh focus và screen trên biến thế cao áp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *