Tìm hiểu sơ lược về điều hòa Mitsubishi electric loại sprit type-Model MS-18NV-E4

Model:MS-18NV-E4
1.Cục lạnh

  2.Cục nóng

  3.Điều khiển từ xa

  4.Lắp đặt cục lạnh

  5.Lắp đặt cục nóng

  7.Sơ đồ mạch điện

  8.Sơ đồ chu trình làm lạnh

  9.Chỉ dẫn sửa chữa kiểm tra

  10.Bố trí các linh kiện điện tử trên các board mạch điều khiển của cục nóng và cục lạnh-các giá trị điện áp trên các board mạch

  11.Các hình ảnh thông tin tham khảo

  One thought on “Tìm hiểu sơ lược về điều hòa Mitsubishi electric loại sprit type-Model MS-18NV-E4”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *