Tìm hiểu tivi LCD LC-60LE631M-WH của sharp

1.Tên Model:LC-60LE631M-WH

                     LC-60LE631X-WH


3.Các bộ phận bên trong

4.Sơ đồ khối
Sơ đồ đấu dây tổng thể
Chi tiết về sơ đồ sản phẩm xem tại:http://www.sharpthai.co.th/backoffice/img/download_center/en/LC-60LE631M_EN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *