khác

UFO hình thù kì dị lơ lửng trên bầu trời Mỹ

Đoạn phim quay hôm 25.5 vừa qua và cách thành phố Dayton 16km. Căn cứ Wright-Patterson đã chứng kiến nhiều câu chuyện li kỳ về UFO từ những năm 1947. Giữa năm 1950 và 1969, không quân Mỹ ghi nhận hơn 12.000 hiện tượng kì lạ và 700 trong số đó là những vật thể bay không xác định.

UFO hình thù kì dị lơ lửng trên bầu trời Mỹ

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment