Thursday, August 5, 2021
Home Google adsense Bạn sẽ không thấy tùy chọn Western Union nữa khi chọn hình...

Bạn sẽ không thấy tùy chọn Western Union nữa khi chọn hình thức thanh toán

Ngày 10 tháng 8 năm 2020
Kể từ ngày 10/08/2020, bạn sẽ không thể chọn Western Union làm hình thức thanh toán mới nữa.

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kể từ ngày 10/08/2020, bạn sẽ không thể chọn Western Union làm hình thức thanh toán mới nữa. Những nhà xuất bản hiện đang dùng Western Union nên chuyển sang một phương thức thanh toán có sẵn khác trước khi chúng tôi ngừng sử dụng phương thức thanh toán qua Western Union vào đầu năm 2021. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho người dùng hiện tại về thời điểm không thể nhận khoản thanh toán qua Western Union tại quốc gia của họ nữa. Hãy tìm hiểu thêm về các hình thức thanh toán có sẵn khác và cách thiết lập hình thức thanh toán của bạn.

Nguon:https://support.google.com/adsense/answer/10000451?hl=viRELATED ARTICLES

Tìm hiểu các báo cáo bên trong một tài khoản Google Adsense Content

Các loại tài khoản Google adsense Nếu bạn đăng ký tài khoản Google Adsense qua kênh youtube hay Blogger.com...

Cách xác minh danh tính trong mục thanh toán của Google adsense thành công

Mặc dù bạn đã có tài khoản Google adsense đã xác minh mã PIN thành công khi số tiền kiếm được từ...

Rút tiền thu nhập Google Adsense thế nào?

Khi bạn đã có tài khoản Google Adsense được chấp thuận thì có nghĩa là tài khoản đó đã có tác dụng...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular