Tìm hiểu các báo cáo bên trong một tài khoản Google Adsense Content

Các loại tài khoản Google adsense

Nếu bạn đăng ký tài khoản Google Adsense qua kênh youtube hay Blogger.com hay ứng dụng điện thoại(Admob) thì tài khoản Google Adsense của bạn được gọi là tài khoản Google Adsense Hosted(tài khoản bị lưu trữ).Có nghĩa là các dữ liệu nội dung mà bạn tạo ra thì đều được lưu trữ tại các server (máy chủ) của Google.Nhiều khi đùng một cái Google họ xóa hết các dữ liệu đó của bạnu đi thì bạn cũng chẳng làm gì được họ cả vì họ có toàn quyền làm tất cả các hành động mà họ cho là cần thiết khi họ muốn.Bạn phải chia sẻ lợi nhuận kiếm được từ nội dung bị lưu trữ đó theo tỷ lệ bạn 51% Google 49% .

Nếu bạn đăng ký tài khoản Google Adsense qua trang web cá nhân tự lưu trữ (bạn mua tên miền+thuê hosting của một công ty dịch vụ internet nào đó không phải Google) và bạn vận hành phát triển nội dung website đó của bạn,rồi bạn đem website đó của mình đăng ký tham gia kiếm tiền với Google Adsense ,họ xét duyệt bằng các thủ tục và trang web của bạn được chấp thuận tham gia kiếm tiền với Google Adsense thì tài khoản Google Adsense thông qua trang web cá nhân tự lưu trữ của bạn được gọi là Google Adsense for Content(hay gọi là Googlse adsense nội dung cũng được).

Tài khoản Google Adsense for Content mạnh hơn Google Adsense hosted ở chỗ tỷ lệ ăn chia là 68% dành cho nhà xuất bản(chính là bạn đó) 32% doanh thu sẽ thuộc về Google.

Bên cạnh đó các banner và vị trí đặt các banner trên website của bạn sẽ được các doanh nghiệp muốn chạy quảng cáo Google Ads tham gia đấu giá và chi trả cho mỗi click chuột có thể là rất cao .

Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ website tự lưu trữ của bạn nếu lưu lượng truy cập vào trang web của bạn là lớn.

Khi đó tài khoản Google Adsense cá nhân của bạn sẽ được đặt vào trạng thái như hình bên dưới đây:

Bây giờ ta sẽ đi vào tìm hiểu một số form báo cáo của Google Adsense cho tài khoản Google Adsense content xem có gì nhé.

Do tài khoản Google Adsense của tôi bao gồm nhiều sản phẩm đang hoạt động bao gồm :

  • 3.Thu nhập từ Google Adsense cho hoạt động tìm kiếm
  • 4.Thu nhập google adsens từ Blog trên Blogger.com

Nên các báo cáo trong tài khoản Google Adsense cá nhân của tôi gồm rất nhiều form báo cáo ,dưới đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thấy hình ảnh của các form báo cáo trong tài khoản Google Adsense của tôi các bạn nhé.

Hình ảnh các báo cáo trong 1 tài khoản Google Adsense nội dung+hosted

Trang chủ tài khoản Google Adsense nội dung
Các form báo cáo khác-1

Các form báo cáo khác-2

Các form báo cáo khác-3

Các form báo cáo khác-4
Trâng báo các thu nhập và số click chuột từ kênh youtube trong vòng 7 ngày gần nhất

Trâng báo các thu nhập và số click chuột từ kênh youtube trong tháng hiện tại

Ngoài ra bạn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát quảng cáo từ doanh nghiệp nào được phép hiển thị hay không được phép hiển thị trên trang web tự lưu trữ của bạn(phần này chỉ có ở trong tài khoản Google adsense content(nội dung) thôi các bạn nhé.Các tài khoản Google adsense hosted thì phần này không thể mở ra đâu do bạn không có trang web tự lưu trữ.

Lời kết

Trên đây là một số thông tin về hình ảnh các báo cáo bên trong một tài khoản Google Adsense content để các bạn tham khảo.

Các bạn dựa vào các thông tin trên sẽ hình dung ra được nếu sở hữu một tài khoản Google Adsense thì sẽ xem được những báo cáo gì để từ đó định hướng xem có nên cố gắng để đăng ký được một tài khoản Google Adsense content(nội dung) hay không các bạn nhé.

Have a good day!

One Reply to “Tìm hiểu các báo cáo bên trong một tài khoản Google Adsense Content”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *