Cảnh sét đánh chúng cột điện được một người dân Chicago ghi hình lại khi đang lái xe đi qua cơn bão vào đêm Chủ Nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *