Máy bay Solar Impulse 2 không sử dụng nhiên liệu truyền thống mà sử dụng năng lượng mặt trời có sải cánh dài nhất thế giới đã kết thúc hành trình chinh phục một vòng quanh thế giới của nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *