Giới thiệu Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Giới thiệu Hướng dẫn bắt đầu nhanh Đã kiểm tra với phiên bản: 2018.1 – – Khó khăn: Người mới bắt đầu Hướng dẫn bằng văn bản này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập một cảnh trống để bắt đầu tạo cấp độ mới với Bộ công cụ trò chơi. Điều này sẽ hướng dẫn bạn qua một số nguyên tắc cơ bản được sử dụng trong Bộ công cụ này để tạo trò chơi. Kit đi kèm với một trò chơi premade, trong đó có ví dụ về tất cả các phần của Kit được sử dụng nếu bạn gặp khó khăn cho ý tưởng. Để tìm hiểu cách điều hướng và di chuyển qua Trình chỉnh sửa, hãy xem Giao diện sử dụng thống nhất của chúng tôi Tải xuống dự án tại đây Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem video dưới đây để biết tổng quan ngắn gọn về những gì bạn có thể đạt được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *