Vui chơi với Bộ trò chơi 3D

Vui chơi với Bộ trò chơi 3D
Đã kiểm tra với phiên bản: 2018.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Hầu hết các đối tượng trong Kit chơi với hệ thống Sự kiện được thấy trong cài đặt Áp lực Pad.

Khám phá các cảnh hiện có trong cảnh> GamePlay để xem cách các đối tượng khác được thiết lập bằng cách sử dụng hệ thống lệnh ở Cấp 1 và Cấp 2.

Xem Tài liệu thành phần để biết chi tiết về tất cả các thành phần và thông số của chúng.

Thiết kế mức độ hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *