Xây dựng trò chơi

Xây dựng trò chơi
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Xây dựng trò chơi đã hoàn thành và triển khai nó lên web.
Xin lưu ý rằng dự án này đã được phát triển cho phiên bản Unity 4. Nó hiện đang hoạt động, và đã được kiểm tra, với Unity phiên bản 5.1. Vui lòng bật chú thích khi xem video, vì chúng tôi có thể thêm chú thích cho video khi có sự khác biệt giữa nội dung đã ghi và phiên bản Unity hiện tại.

Tải Hướng dẫn nâng cấp cho Unity 5 tại đây.

Vui lòng tham khảo Trang Q & A chính thức trên Diễn đàn để biết Câu hỏi thường gặp về nâng cấp và hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Xin lưu ý rằng hiện tại trình duyệt Chrome đã ngừng sử dụng NPAPI. Điều này có nghĩa là nhiều plugin, bao gồm cả Unity, sẽ không hoạt động trên Chrome. Chọn một trình duyệt tương thích khác để sử dụng plugin Unity webplayer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *