KCNCN NEWS

TẤT CẢ CÁC GÓI 4G MOBIFONE

 Hướng dẫn để truy cập đến từng loại gói cước click lên tiêu đề hoặc vào các ảnh trong từng tiêu đề để truy cập nhanh đến các trang thông tin gói cước chi tiết tương ứng mà bạn quan tâm. Trong trường hợp bạn muốn quan tâm đến các …

Read More »

DANH SÁCH GÓI CƯỚC-Chu kỳ (Ngày)-trên 360 ngày mobifone

STT Tên gói cước Đăng ký Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu 1 12TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                      1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + … 2 24GIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=091ISA  Data                                      1,788,000 420 Ngày 720GB tốc …

Read More »

DANH SÁCH GÓI CƯỚC-Chu kỳ (Ngày)-270ngày đến 360 ngày mobifone

STT Tên gói cước Đăng ký Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu 1 12TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                      1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + … 2 12HD300N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA Hot, Data                                      3,000,000 360 Ngày 1440GB …

Read More »
Translate »