Bài thơ hay quá

S.inh lão b.ệ.nh t.ử một đời,
Năng nhặt ch.ặ.t bị có thời gi.à.u sang.
Giữa đường đ.ứt gánh d.ở dang,
Không nơi nương tựa lang thang trên đường.

Sống phải trên kính dưới nhường,
Anh em m.á.u m.ủ phải thương nhau cùng.
Con d.a.o hai l.ưỡi đừng dùng,
Đồng tâm hiệp lực ta cùng tiến lên.

Cơm no, áo ấm thì bền,
Ăn cháo đ.á bát thì nên loại trừ.
Lắm tiền nhiều của con h.ư,
Tất cơ lỡ vận từ từ sẽ qua.

Đừng nên cưỡi ngựa xem hoa,
Cũng đừng k.iếm chuyện làm quà nhiêu khê.
Của nhà lá vườn đừng chê,
Đem con bỏ chợ thì về làm chi.

Năm thì mười h.ọa mấy khi,
Cứ l.ười như h.ủi lấy gì mà ăn.
Nửa tin, nửa ngờ lăn tăn,
Đi guốc trong b.ụ.ng thì văn làm gì!

Tha phương cầu thực cứ đi,
Miếng ăn miếng nh.ụ.c chỉ vì th.am l.am.
Vinh hoa phú quý đừng h.am,
Gieo gió gặp b.ão vì làm chuyện gi.an.

Con đàn cháu đống thì nhàn,
Ăn không nói có dễ tan cửa nhà.
Ngồi lê m.á.ch lẻo đ.àn b.à,
Cao bay – xa chạy ấy là th.ằ.ng “khôn”.

Bất đắc kì t.ử thì ch.ô.n,
H.á.m danh, h.á.m l.ợi liệu h.ồn sa cơ.
Làm như mèo m.ử.a đừng mơ,
Mài d.a.o trong b.ụ.ng chỉ chờ ra t.a.y.

Tán hươu tán vượn thì hay,
Rán sành ra m.ỡ người này đừng chơi.
M.ồ.m loa m.é.p dải lắm lời,
Bất di bất d.ịch chẳng rời đi đâu.

Tránh người vạch lá tìm s.âu,
Dã tràng xe cát còn lâu mới thành.
Kẻ đ.ầ.u b.ạc tiễn đ.ầu xanh,
Dĩ hòa vi quý làm lành thì hơn.

Nước s.ôi l.ửa b.ỏ.ng đừng chờn,
Anh em nối khố th.iệt hơn làm gì.
Bám dai như đỉa kiên trì,
Đ.a.u ch.â.n há m.iệng thôi thì biết sao.

Ba ch.ì.m bảy nổi lao đao,
Ếch nằm đáy giếng thảo nào huênh hoang.
Ơn đền nghĩa trả đàng hoàng,
Đ.ầ.u môi chót l.ưỡi oang oang ích gì.

Chẳng phải ứng khẩu thành thi,
Rỗi sinh nông nổi chỉ vì đam mê!

Nguồn ảnh: Mape Academy
Nguồn: ST

 

#mape_academy #trinhtrang #mape_academy

About admin

Check Also

THỜI THẾ, RỒI SẼ ĐỔI THAY

🔺 THỜI THẾ, RỒI SẼ ĐỔI THAY 🔺 Cựu lực sĩ thể hình Arnold Schwarzenegger, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »