Lập trình Game với Unity

2D Space Shooter (for beginners)

Giới thiệu: Tại đây, bạn có thể xem cách thực hiện trò chơi bắn súng không gian 2D đơn giản với công cụ Unity 3D. Tôi sẽ sử dụng vật lý 2D tích hợp sẵn. Bạn sẽ cần một số hình ảnh cho hướng dẫn này. Bạn có thể tải …

Read More »
Translate »