4G

Đăng ký 4G Vietnam Mobile

Đăng ký 4G Vietnam Mobile. Vietnamobile là mạng di động được “khai sinh”, chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông vào năm 2009, vẫn đang trong thời kì phát triển tại Việt Nam. Cung cấp 2G và 3G đồng thời đẩy mạnh phát triển nhanh chóng 4G, các sản …

Read More »
Translate »