Chính sách và điều khoản

Chúng tôi mong muốn chia sẻ đến tất cả mọi người những thông tin tốt,hay,hiệu quả nhằm mục đích đóng góp vào sự hiểu biết chung của xã hội ,góp phần làm xã hội trở lên tốt đẹp hơn.Tất cả những hành động hay ứng dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào các mục đích xấu,tạo ra các sản phẩm xấu gây bất lợi cho cộng đồng là điều không được chào đón từ trang web này.

Nội dung trên trang web của chúng tôi là do chính chúng tôi tạo ra và chúng tôi giữ bạn quyền về nội dung của trang web này,tất cả  những hành vi sao chép là không được phép.Rất mong quý vị tôn trọng điều lệ này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị sử dụng những kiến thức từ trang web này một cách sai mục đích và tôn chỉ mà trang web mong muốn hướng tới.

Kênh cập nhật công nghệ Alright reserver Copyright 2018

Translate »