Hướng dẫn về Space Shooter

Mở rộng kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Unity bằng cách tạo ra một game bắn súng phong cách arcade đơn giản.
Sử dụng các phần tử cơ bản do Unity Technologies cung cấp, các thành phần dựng sẵn và viết mã tùy chỉnh đơn giản, hiểu cách làm việc với các mô hình Mesh, Audio, Textures và Materials được nhập khẩu trong khi thực hành các nguyên tắc Scripting phức tạp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *