privacy111

Thu thập dữ liệu cá nhân
Ứng dụng của chúng tôi về bản chất chỉ là một công cụ giúp bạn truy cập nhanh đến các activity đơn lẻ .Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng.Ứng dụng là an toàn đối với tất cả mọi người

Quyền truy cập trong ứng dụng

Ứng dụng của chúng tôi cần được cấp quyền truy cập internet trên thiết bị android của bạn nên khi sử dụng ứng dụng người sử dụng vui lòng cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng .Nếu bạn không cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng thì ứng dụng của chúng tôi không thể tải các quảng cáo gợi ý bên ngoài và hiển thị trong ứng dụng được.Chúng tôi cần bạn ủng hộ bằng cách cho phép quảng cáo hiển thị trong ứng dụng như một sự động viên khích lệ để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện ứng dụng của mình.

Đối tượng sử dụng

Ứng dụng được thiết kế cho tất cả mọi người mọi lứa tuổi có thể đọc hiểu được các ký tự trên các nút bấm hoặc trên màn hình.Nó an toàn cho tất cả mọi người .

An toàn dữ liệu trên thiết bị

Vì ứng dụng chỉ là một công cụ tương tác âm thanh hình ảnh đơn giản nên nó an toàn cho thiết bị của bạn.Chúng tôi không thiết kế phần mềm để có thể truy cập vào được bên trong thiết bị của bạn nên nó hoàn toàn an toàn cho thiết bị của bạn.Bạn sẽ không lo bị truy cập trái phép vào album ảnh hay camera,micro hay bất kỳ tài nguyền nào trên thiết bị .Nó an toàn cho thiết bị của bạn.

IQ test online-Pubish by Goose Software 2023-Alright reserver.

Personal data collection

Our app is essentially just a tool that gives you quick access to individual activities . We do not collect any personal information from users. Use is safe for everyone

In-App Access

Our application needs to be granted internet access on your android device, so when using the application, please grant internet access to the application. If you do not grant internet access to the application, our app can’t load suggested ads outside and show in app. We need your support by allowing ads to show in app as an encouragement for us continue to improve your application.

User object

The application is designed for people of all ages who can read and understand the characters on buttons or on the screen. It is safe for everyone.

Secure data on the device

Since the app is just a simple audiovisual interactive tool, it’s safe for your device.We don’t design the software to get inside your device so it’s completely safe for your device.You won’t worry about unauthorized access to your photo album or camera,microphone or any other resources on your device.It’s safe for your device.

IQ test online-Pubish by Goose Software 2023-Alright reserver.
Translate »