Daily Archives: February 11, 2024

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Trên 360ngày

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Trên 360ngày STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link chia sẻ nhanh 1 12TK159  Data, Thoại & SMS                   1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA 2 …

Read More »

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 270-360ngày

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 270-360ngày STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link chia sẻ nhanh 1 12TK159  Data, Thoại & SMS                   1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA 2 …

Read More »

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 180-270 ngày

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 180-270 ngày STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Đăng ký 1 6TK159  Data, Thoại & SMS                      954,000 180 Ngày 1260 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=091ISA 2 …

Read More »

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 90-180 ngày

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 90-180 ngày STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link chia sẻ nhanh 1 6TK159  Data, Thoại & SMS                      954,000 180 Ngày 1260 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + … …

Read More »

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 30-90 ngày

STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Đăng ký 1 BIGME Hot, Data                      125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA 2 KC90 Hot, Data, Thoại & SMS                         90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới …

Read More »

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 7-30 ngày

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Từ 7-30 ngày STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Đăng ký 1 BIGME Hot, Data                      125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA 2 KC90 Hot, Data, Thoại & SMS                         90,000 30 Ngày 1GB/ ngày …

Read More »

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Dươí 7 ngày

Danh sách gói cước 4G MOBIFONE-Dươí 7 ngày STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu ĐĂNG KÝ 1 ED  Data, Thoại & SMS                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin …

Read More »
Translate »