4G MOBIFONE-Gói cước MXH120

Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
12ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB/ chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
3PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=091ISA Hot, Data                                          360,000 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì
3NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=091ISA Hot, Data                                          360,000 90 Ngày Miễn phí 60 GB/chu kỳ
12MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
3ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
6MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                          720,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
F120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA  Data                                          120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
3MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=091ISA  Data                                          360,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
6MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=091ISA  Data                                          720,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=091ISA Hot, Data                                      1,440,000 360 Ngày Miễn phí 720GB/chu kì
KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
6CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF120N?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 180 Ngày 60GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISA  Data                                          120,000 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
6KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                          720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA  Data                                          120,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=091ISA  Data                                      1,440,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120N?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 360 Ngày 120GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
HDP120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA Hot, Data                                          120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
6HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA Hot, Data                                          600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao
9MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=091ISA  Data                                      1,080,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
12NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=091ISA Hot, Data                                      1,440,000 360 Ngày Miễn phí 240 GB/chu kỳ
3CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120N?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
6NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=091ISA Hot, Data                                          720,000 180 Ngày Miễn phí 120 GB/chu kỳ
CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
6PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=091ISA Hot, Data                                          720,000 180 Ngày Miễn phí 360GB /chu kì
3KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
6ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »