Các gói cước 4G VinaPhone THÁNG không giới hạn dung lượng

 3.2. Các gói cước 4G VinaPhone THÁNG không giới hạn dung lượng

Tất cả thuê bao trả trước đều có thể đăng ký 4G với các gói dưới đây:

Tên gói/ Giá cước

Cú pháp đăng ký/Ưu đãi

Đăng ký nhanh

MAX100
(100.000đ/30 ngày)

MI_MAX100 P0309950 gửi 9114

Đăng ký

  • 30GB/30 ngày
  • Hết data truy cập KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG

MAX79V
(79.000đ/30 ngày)

MI_MAXTV79 P0309950 gửi 9114

Đăng ký

  • 9GB/30 ngày

  • Hết data truy cập KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG
  • Không giới hạn data 3G/4G xem các nội dung giải trí, truyền hình trên ứng dụng MyTV

MAX109V
(109.000đ/30 ngày)

MI_MAXTV109 P0309950 gửi 9114

Đăng ký

  • 30GB/30 ngày
  • Hết data truy cập KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG
  • Không giớnulli hạn data 3G/4G xem các nội dung giải trí, truyền hình trên ứng dụng MyTV

Hết dung lượng các gói cước trên, được miễn phí tốc độ thường. Gói cước MAX79V, MAX109V được xem miễn phí truyền hình tại MyTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »