Đừng buồn vì năm 2023 bạn đã không làm được gì vì năm nào bạn cũng vậy ko sao đâu cố gắng lên

Đừng buồn vì năm 2023 bạn đã không làm được gì vì năm nào bạn cũng vậy ko sao đâu cố gắng lên,kkkk

Cứ chén cho ấm bụng đã có thực mới vực được đạo.

About admin

Check Also

Sắp xếp kiểu gì vậy nhỉ?Quá đỉnh luôn!

Sắp xếp kiểu gì vậy nhỉ? Quá đỉnh luôn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »