HỌC BAO NHIÊU VẪN THIẾU, HIỂU BAO NHIÊU CHẲNG THỪA

HỌC BAO NHIÊU VẪN THIẾU, HIỂU BAO NHIÊU CHẲNG THỪA

1. Hình hài của mẹ của cha

Trí khôn đời dạy, đói no tự mình.

2. Không hơn hãy cố gắng bằng người

Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh.

3. Dễ thích nghi thì sống

Biết năng động thì nên

Đủ tài trí làm nên

Đủ sức bền thì thắng.

4. Biết suy nghĩ sâu xa

Vững vàng khi thành bại

Cần học và hành mãi

Sẽ gặt hái thành công.

5. Học bao nhiêu vẫn thiếu, hiểu bao nhiêu chẳng thừa

Nhân đức chớ bán mua, được thua không nản chí.

– Khổng Tử

About admin

Check Also

Lời khuyên tế nhị mà sâu sắc❗️

Lời khuyên tế nhị mà sâu sắc❗️   Ăn mặc không kín đáo Một cô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »