Cuộc sống

Học đức là để yêu thương

Written by lbtmicr06

Học đức là để yêu thương
Thấy người ngh.èo kh.ổ khó nhọc đưa tay

Học đức để không phô tài
Khoe khoang khoác lác ch.ê bai người đời
Học đức để tâm sáng ngời
Để tránh so bì, nói lời hơn thua

Học đức để sống thoáng hơn
Mở l.òng tha thứ, vùi ch.ôn h.ận th.ù
Học đức để sống đàng hoàng
Để bớt nóng gi.ận, để vang tiếng cười.

Muốn cho cuộc sống giàu sang
Chữ tâm, chữ đức càng phải đề cao
Khó khăn vất vả gian lao
Tu thân rèn luyện, đời trao ân tình.
St. HTV

Ẩn bớt

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment