Lựa chọn sống thế nào là quyền của chính bạn

🍀“Bạn có hai cách để sống cuộc sống của mình. Một là nghĩ rằng trên đời này chẳng có điều gì là phép màu. Hai là nghĩ rằng

thứ đến với bạn đều là phép màu.” – Albert Einstein

🍀Bạn không thể lựa chọn hoàn cảnh mình đang gặp phải, nhưng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thoát khỏi nghịch cảnh bằng tư duy của mình, cùng xem, cùng trải lòng để tích lũy bài học về tư duy khác biệt nhé!

Nguồn: Sưu Tầm

#vietnamworks #inspire

About admin

Check Also

Kiểu gì cũng phải cười

Kiểu gì cũng phải cười

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »