Một chiếc xe đạp của Đức thời thế chiến, lốp bằng lò xo Đồ Đức luôn là cái gì đó rất khác biệt

Một chiếc xe đạp của Đức thời thế chiến, lốp bằng lò xo

 

Đồ Đức luôn là cái gì đó rất khác biệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »