Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Viettel IDC -Data Center và Cloud Computing

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Viettel IDC -Data Center và Cloud Computing.Tìm hiểu ngay bên dưới đây.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty viễn thông cung cấp trung tâm dữ liệu và các dịch vụ điện toán đám mây như lưu trữ web trên cloud server chẳng hạn thì bạn đừng bỏ qua việc tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của Viettel IDC nhé.Rất nhiều công ty lớn đã và đang sử dụng dịch vụ lưu trữ web,lưu trữ hình ảnh camera giám sát… trên nền tảng đám mây của Viettel IDC đó các bạn nhé.Tìm hiểu ngay bên dưới để nắm rõ họ đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ gì các bạn nhé.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »