Bất cứ khi nào muốn bỏ cuộc thì hãy tự hỏi tại sao ta lại bắt đầu.

Bất cứ khi nào muốn bỏ cuộc thì hãy tự hỏi tại sao ta lại bắt đầu.

About admin

Check Also

Kiểu gì cũng phải cười

Kiểu gì cũng phải cười

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »