Để đi đến mục tiêu của mình đặt ra bạn cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều

  • Để đi đến mục tiêu của mình đặt ra bạn cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều
  • Nếu tôi có thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về vấn đề này thì đó là hãy tập trung vào những gì bạn CÓ THỂ kiểm soát (bản thân bạn). Chặn tiếng ồn và tin vào chính mình. c

About admin

Check Also

Kiểu gì cũng phải cười

Kiểu gì cũng phải cười

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »