DANH SÁCH GÓI CƯỚC-Chu kỳ (Ngày)-Dưới 7 Ngày- mobifone

STT Tên gói cước Đăng ký

Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
2 7CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                         70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
3 7ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS                         70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
4 D30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA Hot, Data                         30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
5 7NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         70,000 7 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
6 D15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA Hot, Data                         15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao
7 R500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA  Thoại & SMS                      500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
8 RD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA  Data                      300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao
9 RH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA  Data                      100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao
10 RC1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                      250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
11 TQT49 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA  Thoại & SMS                         49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
12 RD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA  Data                      500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao
13 V12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V12?rf=091ISA  Data                         12,000 1 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
14 KF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
15 CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
16 3CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
17 3NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         30,000 3 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
18 R300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA  Thoại & SMS                      300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
19 VE5 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=091ISA Hot, Data                           5,000 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
20 3ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
21 V70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V70?rf=091ISA  Data                         70,000 7 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
22 BD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
23 MBF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBF30?rf=091ISA  Data                         30,000 7 Ngày 30 GB Tốc độ cao/chu kỳ
24 R1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA  Thoại & SMS                   1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
25 RD1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA  Data                   1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao
26 NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS                         10,000 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
27 CGD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGD?rf=091ISA  Data                           8,000 1 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV
28 GCD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCD?rf=091ISA  Data                           5,000 1 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
29 GCW https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCW?rf=091ISA  Data                         30,000 7 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …

About KCNCN NEWS

Check Also

Nên mua máy làm sữa chua loại nào tốt

[2023] Top 10 Máy Làm Sữa Chua tốt nhất hiện nay [Tư Vấn Từ Chuyên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »