MAX200 6T

 MAX200 6T

1.000.000đ
60 GB data (hết dung lượng hạ băng thông)

Quét mã QR để đăng ký :

Thông tin chi tiết

1. Ưu đãi gói cước
– 60 GB data (hết dung lượng hạ băng thông)

2. Điều kiện đăng ký gói cước
– Áp dụng cho thuê bao di động trả trước theo danh sách

3. Gia hạn gói cước
– Gia hạn gói cước: Tự động gia hạn. (Nếu tài khoản không đủ tiền để gia hạn, gói cước sẽ tự hủy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »